زمان بارگزاری این صفحه: 6:44 PM UTC

نوشته هایی با برچسب زمان واریز مستمری تامین اجتماعی 93

عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت؛ 603هزار و 500تومان

«محمدباقر نوبخت» گفت؛ در جلسه امروز هیات دولت مبلغ عیدی آخر سال کارکنان و بازنشستگان دولت 603 هزار و 500 تومان تعیین شد.

عناوین ویژه