زمان بارگزاری این صفحه: 10:01 AM UTC

نوشته هایی با برچسب زنان مسلح

دختران؛ بهترین «غنایم جنگی» برای داعش!

«هر روز صبح ساعت نه ونیم مردها می‌آمدند، دختران را به بیرون از سالن می‌بردند، به آن‌ها تجاوز می‌کردند و بعد برمی‌گرداندند و دیگران را می‌بردند.» سرنوشت دخترانی که طعمه داعش شده‌اند، از زبان یکی از آنان.

دختران؛ بهترین «غنایم جنگی» برای داعش!

عناوین ویژه