زمان بارگزاری این صفحه: 1:02 PM UTC

نوشته هایی با برچسب زندگی در کره شمالی

زندگی در کره شمالی در قاب تصویر

صدای گیلان – زندگی در کره شمالی در قاب تصویر

A woman carrying baby on back rides on motorbike with North Korean soldier along banks of Yalu River near North Korean town of Qing Cheng

عناوین ویژه