زمان بارگزاری این صفحه: 10:04 AM UTC

نوشته هایی با برچسب زن معلول فومنی

زن معلول فومنی که کار آفرین نمونه شد

فریبا معصومی، معلول کارآفرین فومنی با نحوه نگاهش به زندگی و با عملکردش، ایمانی را به نمایش می‌گذارد که نیاز همیشگی انسان‌هاست.

عناوین ویژه