زمان بارگزاری این صفحه: 11:24 AM UTC

نوشته هایی با برچسب زهرا حسن مصفا

انتشارکتاب«بررسی و تحلیل تاریخ نگاری محلی گیلان»

صدای گیلان – کتاب« بررسی و تحلیل تاریخ نگاری محلی گیلان» از سری کتاب های دانش نامه ی فرهنگ وتمدن گیلان به نویسندگی زهرا حسن مصفا به همت حوزه هنری گیلان توسط نشر فرهنگ ایلیا منتشر شد.

عناوین ویژه