زمان بارگزاری این صفحه: 6:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب زیباترین دختر بریتانیا با معیار ریاضی

زیباترین دختر بریتانیا با معیار ریاضی/ عکس

در مسابقه‌ای بین ۸ هزار شرکت‌کننده که تصویر صورت خود را بدون تغییر و آرایش فرستاده بودند، سرانجام زیباترین صورت برتانیا پیدا شد.

عناوین ویژه