زمان بارگزاری این صفحه: 8:27 AM UTC

نوشته هایی با برچسب زیبا کلام در شفت

صادق زیبا کلام در روستای چناررودخان شفت

با همت حاج محسن باقری چناری از مدیران برجسته کشور در بحث مخابرات؛یکی از شخصیتهای سیاسی مهم جریان اعتدال و اصلاحات دکتر زیبا کلام به شهرستان شفت و به روستای زیبای چناررودخان آمدند.

عناوین ویژه