زمان بارگزاری این صفحه: 12:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب زیستن

دلایل بروز غم و شادی در جامعه ایران/ سهم پول در شاد زیستن

یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به نتایج یک تحقیق در مورد شادی و غم که بنیاد علوم رفتاری انجام داده است، گفت؛ در این بررسی مشخص شد که ماندگاری غم ۱۲۰ ساعت و شادی ۳۰ ساعت در کشور است.

دلایل بروز غم و شادی در جامعه ایران

عناوین ویژه