زمان بارگزاری این صفحه: 11:04 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ساحل انزلی

اگر وضع به اين منوال پيش رود تا 10سال ديگر در انزلي ساحلي باقي نمي ماند

فرماندار انزلي گفت؛ تمام ساحل را تصرف کرده اند و اگر وضع به اين منوال پيش رود تا 10 سال ديگر در انزلي ساحلي باقي نمي ماند.

عناوین ویژه