زمان بارگزاری این صفحه: 3:52 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ساختو ساز

ساخت و سازهای غیر مجاز حریم جاده رشت به فومن تخریب شد.

صدای گیلان – رییس اداره راه و شهرسازی فومن از تخریب و جمع آوری ساخت و سازهای غیرمجاز حریم جاده رشت به فومن با هدف ارتقای ایمنی ترافیک در این مسیر خبر داد .

فومن

عناوین ویژه