زمان بارگزاری این صفحه: 1:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ساخت وساز

ساخت و ساز غیر مجاز به نفع شهرداری و سازنده است.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان ؛ساخت و سازهای غیر مجاز به شکل بی رویه ای در این سالها در گیلان افزایش یافته است و هر روز بر تعداد انها افزوده میشود و نظام مهندسی به تنهایی موفق به جلوگیری از این روند نیست.

عناوین ویژه