زمان بارگزاری این صفحه: 3:29 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سازمان برنامه و بودجه

قاسم رمضانپور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هیئت حمایت از صنایع شد

باتصویب‌ هیئت وزیران قاسم رمضانپور نرگسی نماینده اسبق شهرستان صومعه سرا به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد

قاسم رمضانپور

عناوین ویژه