زمان بارگزاری این صفحه: 3:38 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سازمان بهزیستی استان گیلان ومن

اعلام برنامه های نوروزی بهزیستی گیلان

مدیر کل بهزیستی گیلان اظهار داشت؛ برنامه ریزی هایی بعمل آمده تا در ایام نوروز مدیران ومسئولین بهزیستی استان در مراکز شبانه روزی و آسایشگا هها حضور داشته باشند.

عناوین ویژه