زمان بارگزاری این صفحه: 11:40 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سازمان زیباسازی شهرداری رشت

ارایه لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت به شورا

صدای گیلان – لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت تقديم شورا شد

کریم سرپرست

عناوین ویژه