زمان بارگزاری این صفحه: 5:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سازمان مدیریت پسامند رشت

مرتضی شریفی؛ مطالب بنده در پاسخ به انتقاد هیچ عضو شورا نبوده است

صدای گیلان – توضیح مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري رشت در خصوص خبر انتقاد فاطمه شيرزاد

عناوین ویژه