زمان بارگزاری این صفحه: 12:55 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سال 93

سال 93 چند رسانه مجوز فعالیت دریافت کردند؟

هیات نظارت بر مطبوعات در سال 93 و در حالیکه جلسات آن به صورت منظم و با حضور دائمی وزیر ارشاد برگزار شد، مجموعا بیش از هزار و صد مجوز صادر کرد.

عناوین ویژه