زمان بارگزاری این صفحه: 10:40 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سامانه تلفنی111

فعال شدن شبانه روزي سامانه 111سامد

گیلان – صدای گیلان؛ سامانه شبانه روزی 111سامد برای ثبت درخواست مردم گیلان ازرئیس جمهور بصورت شبانه روزی فعال است.

عناوین ویژه