زمان بارگزاری این صفحه: 1:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سامانه یارانه

معترضان به حذف از یارانه به سامانه مراجعه کنند

خانوارهایی که یارانه آنها از ماه‌های گذشته قطع شده از یکم شهریور و خانوارهایی که از مرداد قطع شده، از ششم شهریورماه به سامانه ثبت اعتراض مراجعه کنند.

عناوین ویژه