زمان بارگزاری این صفحه: 7:31 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سامانه yaraneh۱۰.ir

حذف شدگان از یارانه به این سامانه بروند

آن دسته از حذف شدگان دریافت یارانه نقدی که نسبت به قطع یارانه خود معترضند می‌توانند برای به ثبت درخواست اعتراض خود در سامانه www.yaraneh10.ir اقدام کنند.

عناوین ویژه