زمان بارگزاری این صفحه: 5:14 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی

برگزاری اولین جلسه ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی

گیلان – صدای گیلان؛ اولین جلسه ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادگستری استان گیلان برگزار شد.

عناوین ویژه