زمان بارگزاری این صفحه: 10:39 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سخنان انیشتین

5توصیه انیشتین برای تبدیل شدن به فردی موفق و نابغه

انیشتین مداومت، کنجکاوی، کاردانی و کارشناسی، یادگیری اصول و شیرفهم کردن را به عنوان کلید های کسب موفقیت و تبدیل فرد به نابغه یاد کرده است.

عناوین ویژه