زمان بارگزاری این صفحه: 7:08 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سخنرانی رهبر معظم انقلاب

دستگاههای مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم جذب گردشگر و یا ساخت حوزه علمیه مقابله کنند

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند.

عناوین ویژه