زمان بارگزاری این صفحه: 3:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سخنرانی نوبخت

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه؛ وقت نداریم به حواشی و دعواها بپردازیم

15 سال پیش در سال 78 دعوای بزرگی در این کشور در بین جریان های سیاسی وجود داشت که طی آن جمعی از دوستان ما که از سفرا، وکلا، نمایندگان مجلس و وزرا بودند، همگی آمدیم و اعلام کردیم که این کشور برای اداره خود نمی‌تواند بگوید فقط چپ و یا فقط اصلاحات.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه؛ وقت نداریم به حواشی و دعواها بپردازیم

عناوین ویژه