زمان بارگزاری این صفحه: 9:11 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سربازان غایب دکترای غیرپزشکی 350 میلیون ریال

جریمه سربازان غایب؛ 10 تا 50میلیون تومان/ محروم از بعضی سمت ها

جعفرز اده ، نماینده رشت و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تعیین میزان جریمه سربازان مشمول غایب در جلسه امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

download (6)

عناوین ویژه