زمان بارگزاری این صفحه: 4:03 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سردار جعفری

بعد فراملی «انقلاب اسلامی» با هدف ایجاد «تمدن اسلامی» دنبال می شود

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی تنها محدود به عرصه های داخلی نمی‌شود گفت: بعد فراملی انقلاب اسلامی با هدف ایجاد تمدن اسلامی در کنار پرداختن به ابعاد داخلی دنبال می‌شود.

عناوین ویژه