زمان بارگزاری این صفحه: 4:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سرد

سرمازدگی را بهتر بشناسیم.

صدای گیلان – توصیه های اورژانس استان گیلان در ارتباط با روز های سرد سال و سرمازدگی

عناوین ویژه