زمان بارگزاری این صفحه: 7:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سرقت مسلحانه

تصاویر اعدام فرد شرور مسلح در مشهد

صبح امروز حکم اعدام فرد شروری که با سلاح گرم و سرد اقدام به سرقت در شهرهای شمالی کشور کرده بود به اجرا درآمد.

عناوین ویژه