زمان بارگزاری این صفحه: 12:51 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سرهنگ ولی مهدوی نیا

کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس دهم در فومن و شفت

گذری بر گزینه های احتمالی انتخابات مجلس دهم در دوحوزه فومن و شفت که دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی می باشد.

عناوین ویژه