زمان بارگزاری این صفحه: 5:34 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سرپرست اداره حقوقی

سرپرست اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی گیلان منصوب شد

صدای گیلان – سهیل محمدی به عنوان سرپرست جدید اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی گیلان منصوب شد

عناوین ویژه