زمان بارگزاری این صفحه: 2:21 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سعداله صلاحی ریک

رها سازی 2عقاب طلایی و جنگلی در تالش و ماسال

عقاب طلایی از پرندگان حمایت شده ایران است که بیشتر در مناطق کوهستانی زیست می کند و شکار یا زنده گیری آن مشمول مجازات قانونی است.

عناوین ویژه