زمان بارگزاری این صفحه: 12:23 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سفرهای خارجی مدیرانش هرداری

ارایه لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت به شورا

صدای گیلان – لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت تقديم شورا شد

کریم سرپرست

عناوین ویژه