زمان بارگزاری این صفحه: 12:47 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سفر وزیر بهداشت به انزلی

سفر وزیر بهداشت به گیلان

صدای گیلان – دکتر هاشمی ، وزیر بهداشت در 17 اسفد ماه به گیلان سفر خواهد کرد.

عناوین ویژه