زمان بارگزاری این صفحه: 5:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سنگاچین انزلی

غارت شن و ماسه سواحل سنگاچین انزلی

صدای گیلان – رییس یک موسسه حافظ محیط زیست گیلان گفت: برداشت غیراصولی و غیرقانونی از سواحل سنگاچین انزلی صورت می‌گیرد.

غارت شن و ماسه سواحل سنگاچین انزلی

عناوین ویژه