زمان بارگزاری این صفحه: 7:54 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سواحل ‘ تیلورسر ‘ نشتارود

جسد سرنشین هواپیمای سبک تفریحی پیدا شد

صدای گیلان – جسد سرنشین هواپیمای دو نفره سبک که در شهرستان تنکابن سقوط کرده بود امروز در سواحل ‘ تیلورسر ‘ نشتارود پیدا شد.

images

عناوین ویژه