زمان بارگزاری این صفحه: 3:58 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سوریه، داعش، مواد مخدر

معجون محرمانه داعش؛ مخدر مصرفی داعشی ها

این مواد مخدر در آزمایشگاه‌های مخصوص ناتو در کشور بلغارستان تولید می‌شود و از آن به عنوان “معجون محرمانه داعش” نیز یاد می‌شود.

عناوین ویژه