زمان بارگزاری این صفحه: 3:47 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سوریه چه خبر

در سوریه ویران شده چه می‌گذرد؟

هیچ راه حل جادویی برای سوریه وجود ندارد و شاید درست‌تر باشد که بگوییم در حال حاضر هیچ راه حل سیاسی برای سوریه وجود ندارد.

عناوین ویژه