زمان بارگزاری این صفحه: 8:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سیا،عربستان،حملات ۱۱ سپتامبر

اعتراف مدیر سابق‌سیا درباره ۱۱سپتامبر

مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا اذعان کرد مقامات امنیتی این کشور به طور کامل از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آگاه بودند.

عناوین ویژه