زمان بارگزاری این صفحه: 7:19 AM UTC

نوشته هایی با برچسب سیدجوادعلیپور

سیدجوادعلیپور سرپرست شهرداری منجیل شد

سیدجوادعلیپور کارمند رسمی ومسئول حراست شهرداری باحداکثرآرای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری منجیل انتخاب شد.

عناوین ویژه