زمان بارگزاری این صفحه: 7:02 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سیدرضا موسوی‌روزان

چگونه است که در خرید اتوبوس‌ها مسئولین ذی‌ربط در جریان نیستند

سید رضا موسوی‌روزان؛ این تخلف است که برای کار کارشناسی در خرید اتوبوس معاونت حمل و نقل و ترافیک و رئیس سازمان اتوبوسرانی در جریان قرار نگیرند.

عناوین ویژه