زمان بارگزاری این صفحه: 8:17 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سید حسن هاشمی

هشدار به خطر کوتاه قد شدن ایرانی‌ها

صدای گیلان – وزیر بهداشت؛ در آینده خطر کوتاه قد شدن ایرانی‌ها وجود دارد چراکه عدم مصرف شیر و لبنیات یا کاهش آنها در تراکم و توده‌ استخوانی موثر است.

عناوین ویژه