زمان بارگزاری این صفحه: 12:40 PM UTC

نوشته هایی با برچسب سیل زدگان لنگرود

لاهوتی از وزیر کشور خواست تا به سیل زندگان کمک کنند.

نماینده لنگرود افزود،طی بارندگی ها ،سیل باعث خرابی و ویرانی منازل بیش از هزار خانوار در لنگرود شده است که لازم است همه برای بر طرف کردن خسارات وارده به مردم کمک کنند.

عناوین ویژه