زمان بارگزاری این صفحه: 8:12 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شادروان مهناوی یکم حسن قوچی

اعضای بدن یکی از کارکنان نیروی دریایی ارتش اهدا شد

صدای گیلان – اعضای بدن حسن قوچی از کارکنان نیروی دریایی ارتش که در پی بروز حادثه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود اهدا شد.

عناوین ویژه