زمان بارگزاری این صفحه: 4:40 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شاهین علیزاده شاد فومنی

«ابراهیمی» رییس شورای شهر فومن شد

هیئت رئیسه جدید شوراهای اسلامی شهر فومن با برگزاری انتخابات معرفی و مختار ابرهیمی رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه