زمان بارگزاری این صفحه: 3:22 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شجاع روحی رئیس شورای شهر ماسوله

اقدام عجیب رئیس شورای شهر ماسوله؛ ای مردم آب ماسوله آلوده و میکروبی‌ست!

به یک‌باره صدایی از بلندگوی امام‌زاده عون بن محمد بن علی ماسوله بلند شد و خطاب به مردم ماسوله گفت: ای مردم آب ماسوله آلوده و میکروبی‌ست ! از آن ننوشید.

عناوین ویژه