زمان بارگزاری این صفحه: 5:20 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شرکت در انتخابات

اعضای شورای شهر برای حضور در انتخابات باید استعفا دهند

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت که طبق اصلاحی که کمیسیون مطبوعش در جلسه خود انجام داد اعضای شورای شهر باید برای حضور در انتخابات استعفا کنند.

اعضای شورای شهر برای حضور در انتخابات باید استعفا دهند

عناوین ویژه