زمان بارگزاری این صفحه: 10:39 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

کلنگ زنی ۳تصفیه خانه فاضلاب درشهرک های صنعتی گیلان

۳ پروژه کلنگ زنی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی درشهرک های صنعتی استان گیلان به مناسبت هفته دولت .

صنایع کوچک راهگشای رشد صنعت

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت؛ تداوم رشد صنعت مستلزم توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط است.

تصویب مجوز احداث شهرک صنعتی خصوصی

طهمورث لاهوتی اشکوری گفت؛ شهرک های صنعتی خصوصی نیز از مزایای شهرک های صنعتی دولتی بهره مند می شوند اما امور نحوه واگذاری زمین در آنها بر عهده بخش خصوصی است .

عناوین ویژه