زمان بارگزاری این صفحه: 4:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شعر گیلگی

شعر گیلگی برای خوش امدگویی رییس جمهور به گیلان

صدای گیلان – ایرنا ؛ پانزدهمین سفر رییس جمهوری، به نام گیلان رقم خورد و گیلانیان هم نوا شدند تا با واژگان زبان مادری، ورود رییس جمهوری سرزمین خویش را بسرایند.

شعر گیلگی برای خوش امدگویی رییس جمهور به گیلان

عناوین ویژه