زمان بارگزاری این صفحه: 4:09 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهرداری استارا

هیچ گونه مجوزی برای ایجاد دکه در معابر استارا صادر نمی شود.

صدای گیلان – شهردار بندر آستارا گفت : هیچ گونه مجوزی برای ایجاد دکه های مختلف در سطح پیاده روها و معابر عمومی از سوی شهرداری صادر نمی شود .

عناوین ویژه