زمان بارگزاری این صفحه: 10:58 PM UTC

نوشته هایی با برچسب شهرداری رشت استخدام

ارایه لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت به شورا

صدای گیلان – لايحه بودجه 600 ميليارد توماني شهرداري رشت تقديم شورا شد

کریم سرپرست

عناوین ویژه