زمان بارگزاری این صفحه: 12:45 AM UTC

نوشته هایی با برچسب شهرداری سنگر

حسن فرزانه شهردار سنگر شد

صدای گیلان – پس از یک وسال وچند ماه،حکم حسن فرزانه به عنوان شهردار سنگر امضا شد.

عناوین ویژه